Golden Express logo

Als je een order wil plaatsen bij Golden Express Koeriers maar je hebt geen account neem contact met ons op.

Login

gebruikersnaam
wachtwoord
wachtwoord vergeten?

DISCLAIMERPRIVACY STATEMENTCONTACT

×
×

Golden Express streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt Golden Express echter niet, noch kan Golden Express aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan.

Golden Express behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Golden Express garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Golden Express garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Golden Express aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Golden Express accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden als daar in deze site naar verwezen wordt.

×

Alle gegevens die door Golden Express worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht worden, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Golden Express geeft zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Golden Express is het op maat kunnen leveren van koeriersdiensten en commerciële informatie.

Wanneer u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden, dan kunt u ons schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken.

×